• Aj po neprispôsobivých občanov

ponúkame

Zabezpečujeme kompletné služby v oblasti upratovacieho a čistiaceho servisu v bytových a nebytových priestoroch, či firmách. Naše služby staviame na individuálnom prístupe a tíme spoľahlivých pracovníkov a hlavne kladieme dôraz na kvalitu a spokojnosť klientov.

Jednorázové upratovanie
 

Pravidelné upratovanie
 

Predkolaudačné upratovanie
 

Umývanie okien vo výškach
 

Upratovanie po neprispôsobivých občanov
 

Umývanie okien, rámov, žaluzí
 

Dezinfekcia
 

Odvoz opadu
 

Vyratanie pivničných priestorov
 

Čistenie kontajnerových stojísk